خط چشم کوزه ای

خط چشم کوزه ای مناسب خانم هایی است که استایل های مختلف خط چشم را امتحان می کنند.